Grobex nagrobki warszawa nagrobki mazowieckie nagrobki stare babice nagrobki


Idź do treści

Sentencje


...krótka, zwykle jednozdaniowa wypowiedź, wyrażająca ogólną prawdę, mądrość dotyczącą życia człowieka. Myśl filozoficzna, etyczna zawierająca pewną zasadę postępowania...
1. Jezu, ufam Tobie

2. Spoczywaj w pokoju


3. Pamięć nie umiera


4. Na zawsze w naszych sercach


5. Niech spoczywa w pokoju


6. Bóg jest miłością


7. Na zawsze z Panem


8. Śpij Aniołku


9. Bóg tak chciał


10. Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą...


11. Żyjecie w naszych sercach


12. Prosi (proszą) o modlitwę


13. Twoja wola stała się Panie


14. ...Boże, tak żal...


15. Oczekuje na zmartwychwstanie


16. Niech spoczywa (spoczywają) z Bogiem


17. To nie był czas, to nie była pora


18. Pokój jego duszy


19. Bóg sam wybrał czas


20. Matko Boska, przyjmij mnie w opiekę swoją.


21. Odszedłeś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić.


22. Jest taki ból o którym lepiej nie mówić, bowiem najlepiej wyraża go milczenie.


23. Zniknąłeś mi z oczu na wieczne sny, Zostawiłeś mi smutek i gorzkie łzy.


24. Żal nasz bezmierny, cicha łza się sączy, ucichnie wtedy, kiedy Bóg nas złączy.


25. Ludzie żyją tak długo, jak długo inni pielęgnują pamięć o nich myśląc i kochając.


26. Nie pytam, Cię, Boże dlaczego go zabrałeś,lecz dziękuję za to, że nam go dałeś.


27. Dla nikogo nie odszedłeś, naprawdę będziesz żył w naszych sercach i myślach.


28. Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera.


29. Odszedłes (odeszłaś), ale żyjesz w naszej pamięci


30. Są chwile i ludzie, których się nie zapomina.


31. Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą, lecz tych, co wśród żywych pozostają.


32. Pamięć pozostała


33. Pamięć jest droższa od słów


34. ... pozostaniesz na zawsze w sercach tych, którzy Cię kochali...


35. Tak krótko żyłem, a tak żyć chciałem. Bóg tak chciał, odejść musiałem.


36. Dla świata byłeś tylko cząstką, dla mnie całym światem.


37. Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją.


38. Przyjmij mnie Panie


39. Na zawsze w naszej (w mej) pamięci


40. Nigdy nie zapomnimy Ciebie


41. NON OMNIS MORIAR


42. Umarłeś po to, aby żyć.


43. Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć


44. Trudno jest powiedzieć - żegnaj na zawsze komuś najbliższemu


45. Proszą o Zdrowaś Mario


46. Bądź wola Twoja, Panie


47. W krzyżu zbawienie


48. Boże pozwól im na udział w szczęściu wiecznym.


49. Śmierć to samotność i wolność ostatnia


50. MEMORABILIS (Godny pamięci) zamiast Ś.P.


51. Tu spoczywa...


52. Miejsce spoczynku...


53. Można odejść na zawsze, by stale być blisko.


54. Niech miłość ta, która wśród nas żyła, nigdy nie umrze i będzie wciąż żywa.


55. Niech jego obraz żyje w pamięci tych, którym był drogi.


56. Nikt nie umiera na ziemi, dopóki żyje w sercach tych, którzy zostają.


57. Kto Cię poznał, kochał. Kto Cię kochał, opłakuje.


58. Zawsze będziesz między nami, w pamięci i sercach pozostaniesz.


59. Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami.


60. Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich.


61. Pokój Ci wieczny w cichej krainie, gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie, gdzie słyszysz Boga głos serdeczny "Pokój Ci wieczny".

62. "Odchodzimy w chwili, kiedy byśmy mogli rozpoczynać życie..." Karol Irzykowski


63. "Wszystko co miałam w tym grobie się mieści, Śmierć radość zabrała, nie wzięła boleści."


64. Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie, jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość.


65. Nie tracimy tych, których kochamy, bo możemy ich kochać w Tym, którego nie traci się nigdy.


66. "Ty żyjesz, choć martwe Twe powieki, bo w sercach naszych trwać będziesz na wieki."


67. "Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie." Ewangelia wg. Św. Jana


68. "Twoja nagła i nieoczekiwana śmierć zostawia wielką pustkę w tych, którzy Cię kochali. W ich sercach będzie zawsze żywe Twoje wspomnienie."


69. "Nie opłakujcie mnie, jestem błogosławiony w Bogu i modlę się za Wami. Będę Was kochał z nieba tak, jak kochałem Was na ziemi."


70. "Odszedłeś cicho i bez pożegnania, jak ten co nie chce swym odejściem smucić, jak ten co wierzy w chwili rozstania, że niebawem ... wróci."


71. "Zamknęły się ukochane oczy, spoczęły spracowane ręce, przestało bić kochane serce."


72. "W krainie życia ujrzy dobroć Boga, bo w domu Ojca jest mieszkań wiele."


73. "Ten którego opłakujemy, nie jest nieobecny, lecz tylko niewidoczny, jego oczy promieniejące chwałą odbijają się w naszych oczach pełnych łez."


74. "Odszedłeś od nas tak nagle pozostawiając smutek i wielki żal, A chcieliśmy jeszcze tak wiele dokonać. W sercach naszych trwać będziesz na zawsze."


75. "Ave Maria"


76. "Odeszli do pana"


77. "NON OMNIS MORIAR"


78. "Śpij Aniołku!"


79. "Wola Twoja Panie"


80. "Na zawsze z Panem"


81. "Pokój jego duszy"


82. "Jezu, ufam Tobie."


83. "Bóg tak chciał."


84. "W krzyżu zbawienie"


85. "Pamięć pozostała"


86. "Spoczywaj w pokoju."


87. "Przyjmij mnie Panie."


88. "Ku pamięci potomnym"


89. "...Boże, tak żal..."


90. "Bóg jest miłością"


91. "Bóg sam wybrał czas."


92. "Ich dusze w ręku boga"93. "A teraz w prochu zasnę"


94. "Niech spoczywa w pokoju."


95. "Miejsce spoczynku......."


96. "Niech spoczywa z Bogiem."


97. "Zamilkło ukochane serce"


98. "Boże mój ciebie szukam"


99. "Proszę o zdrowaś Mario"


100. "Panie! Bądź wola Twoja."


101. "Umarłeś po to aby żyć."


102. "Pamięć dowodem miłości"


103. "Żyjecie w naszych sercach."


104. "Nigdy nie zapomnimy Ciebie."


105. "Na zawsze w naszej pamięci"


106. "Boże bądź nam miłościw"


107. "Bóg nie poskąpił niczego"


108. "Twoja wola stała się Panie"


109. "Odeszłaś córeczko do Niego"


110. "Proszą ( Prosi) o modlitwę."


111. "Powiększyła grono aniołków"


112. "Oczekuje na zmartwychwstanie."


113. "Pamięć jest droższa od słów"


114. "Matka zawsze umiera za wcześnie."


115. "To nie był czas, to nie była pora."


116. "Byłeś nam wszystkim - jesteś cieniem."


117. "Odeszłaś, ale żyjesz w naszej pamięci."


118. "MEMORABILIS" ( Godny pamięci ) zamiast Ś.P.


119. "Matko Boska, przyjmij mnie w opiekę swoją."


120. "Śmierć to samotność i wolność ostatnia."


121. "Są chwile i ludzie, których się nie zapomina."


122. "Można odejść na zawsze, by stale być blisko."


123. "Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą."


124. "Dołącz ich do grona spoczywających w Chrystusie"


125. "Bóg jest miłością i złączy nas wiecznością"


126. "Boże pozwól im na udział w szczęściu wiecznym."


127. "Przez ból i cierpienie przychodzi boże zbawienie"


128. "Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera."


129. "Bóg widzi, czas ucieka, śmierć goni wieczność czeka"


130. "Nie umiera ten kto, pozostaje w sercu i pamięci bliskich."


131. "Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć."


132. "Niech jego obraz żyje w pamięci tych, którym był drogi."


133. "Odeszłaś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić."


134. "Rozłąka jest naszym losem.

Spotkanie naszą nadzieją."

135. "Dla świata byłeś tylko cząstka, dla mnie całym światem."


136. "...pozostaniesz na zawsze w sercach tych, którzy Cię kochali..."


137. "Nie straciliśmy go. On zamieszka przed nami w Światłości Boga."


138. "Trudno jest powiedzieć - żegnaj na zawsze komuś najbliższemu"


139. "Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami"


140. "Zawsze będziesz między nami,

w pamięci i sercach pozostaniesz."

141. "Żyłem bo tak chciałeś. Umarłem bo kazałeś. Zbaw mnie bo obiecałeś"


142. "Gdy serce bić przestaje, szum wiatru,

ptaków śpiew tylko pozostaje."

143. "Można odejść na zawsze, a być stale bliskim,

niezmiernie kochanym."

144. "Dla nikogo nie odszedłeś, naprawdę będziesz żył w naszych sercach i myślach.


145. "Nikt nie umiera na ziemi,

dopóki żyje w sercach tych, którzy zostają."

146. "W krainie życia ujrzy dobroć Boga,

bo w domu Ojca jest mieszkań wiele."

147. "Co mnie spotkało, was nie ominie ja jestem już w domu wy jeszcze w gościnie"


148. "Zgasłeś jak gwiazda na błękicie, a nam zostawiłeś smutek na całe życie"


149. "Zniknąłeś mi z oczu na wieczne sny,

Zostawiłeś mi smutek i gorzkie łzy."

150. "Nie płaczcie, najbliżsi!

Odchodzę ze świata bólu
do Królestwa pokoju."

151. "Co dałeś wziołeś - twoje było boże z największą boleścią oddajemy w pokorze"


152. "Tak krótko żyłem, a tak żyć chciałem.

Bóg tak chciał, odejść musiałem."

153. "Odchodzimy w chwili,

kiedy byśmy mogli rozpoczynać życie"
Karol Irzykowski

154. "Byłeś naszym szczęściem i ozdobą. Bóg zabrał nam Ciebie i okrył żałobą"


155. "Jest taki ból o którym lepiej nie mówić,
bowiem najlepiej wyraża go milczenie."

156. "Nie to jest smutne, że się grób kopało, lecz to, że się traci to, co się kochało"


157. "Odszedłeś tak nagle, Synku kochany.

Lecz w naszych sercach na zawsze pozostaniesz."

158. "Odszedłeś tak nagle, Synku kochany.

Lecz w naszych sercach na zawsze pozostaniesz."

159. "Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą,

Lecz tych, co wśród żywych pozostają."

160. "Żal nasz bezmierny, cicha łza się sączy,

ucichnie wtedy, kiedy Bóg nas złączy."

161. "Nie płaczcie, wciąż będę was kochać.

Miłość jest duszą, a dusza nie umiera."

162. "Boże, daj mi pogodę ducha

abym godził się z tym,
czego zmienić nie mogę..."

163. "Wszystko co najdroższe złożyliśmy w tym grobie, tylko żal i smutek pozostał po
Tobie"


164. "Mieć kogoś bliskiego i stracić

to jak kupić szczęście i łzami zapłacić"

165. "Ty żyjesz, choć martwe Twe powieki,

Bo w sercach naszych trwać będziesz na wieki"

166. "Serce złote miałaś, od życia dużo chciałaś,

zawsze z czułością o nas dbałaś."

167. "Nie pytam, Cię, Boże dlaczego go zabrałeś,

lecz dziękuję za to, że nam go dałeś."

168. "Niech miłość ta, która wśród nas żyła,

nigdy nie umrze - i będzie wciąż żywa."

169. "To wielki ból, że Cię straciliśmy.

Pociesza nas pewność, że zobaczymy się w niebie."

170. "Ludzie żyją tak długo, jak długo inni pielęgnują pamięć o nich

myśląc i kochając."

171. "Nigdy nie zapomnimy lat spędzonych z Tobą.

Zostaniesz w naszych sercach najbliższą osobą."

172. "Znikliście drodzy rodzice jak cień przed oczyma. Ach jak tęskno i smutno, gdy Was z nami nie ma."


173. "Zamknęły się ukochane oczy,

Spoczęły spracowane ręce,
Przestało bić kochane serce."

174. "Wszystko co miałam w tym grobie się mieści,

Śmierć radość zabrała, nie wzięła boleści."

175. "Nie tracimy tych, których kochamy,

bo możemy ich kochać w Tym, którego nie traci się nigdy."

176. "Ci, co odchodzą, wciąż z nami są

patrzą z miłością na nasze dni
czasami śmieją się przez łzy."

177. "Z królestwa pokoju i łagodności Pan Cię wezwał.

Czuwaj nad swoimi bliskimi, którzy zawsze o Tobie myślą."

178. "To co miałam najdroższego w tej mogile się mieści.

Śmierć zabrała mi wszystko, nie wzięła smutku, boleści."

179. "Przeznaczenie odebrało Cię zbyt szybko uczuciom rodziny,

ale nigdy nie odbierze Cię naszej pamięci i naszym sercom."

180. "Zostawiłeś nam żal i tęsknotę, co spokojność mąci.

Żyjesz jednak drogi Mężu i Ojcze w sercach naszych i pamięci."

181. Ewangelia wg. Św. Jana

"Ja jestem drogą i prawdą i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie."

182. "Złote serce miałeś, wiele od życie nie chciałeś,

z czułością o nas dbałeś
i taki w naszych sercach zostaniesz."

183. "Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie,

jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość."

184. "Ludzie są razem nie tylko wtedy, gdy się znajdują obok siebie.

Z nami żyje także ten , który odszedł, któregośmy pożegnali."

185. "Przestał Być częścią życia, ale nie naszego.

Jak moglibyśmy uważać za zmarłego tego,
który żyje w naszych sercach?"


186. "Nie opłakujcie mnie, jestem błogosławiony w Bogu

i modlę się za Wami.
Będę Was kochał z nieba tak,
jak kochałem Was z ziemi."

187. "Jeśli w dzisiejszych czasach i świecie są jeszcze jakiekolwiek wartości.

o życie człowieka ma wartość najwyższą, choć nagle gaśnie..."

188. "Jak nikt inny na zawsze zapisałaś się w naszych sercach

i wciąż będziesz przy nas
-Twoją miłością, Twoją troską, Twoim oddaniem..."

189. "Pokój Ci wieczny w cichej krainie,

Gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,
Gdzie słyszysz Boga głos serdeczny
Pokój Ci wieczny."

190. "Twoja nagła i nieoczekiwana śmierć zostawia wielką pustkę w tych,

którzy Cię kochali.
W ich sercach będzie zawsze żywe Twoje wspomnienie."

191. "Daj, Panie, jego duszy wieczny odpoczynek,

a światłość Twoja niech odbija się w jego oczach.
Kto Cię poznał, kochał. Kto Cię kochał, opłakuje."

192. "Odszedłeś od nas tak nagle pozostawiając smutek i wielki żal,

A chcieliśmy jeszcze tak wiele dokonać.
W sercach naszych trwać będziesz na zawsze."

193. "Odszedłeś cicho i bez pożegnania,

jak ten co nie chce swym odejściem smucić,
jak ten co wierzy w chwili rozstania,
że niebawem ... wróci."

194. "Ten którego opłakujemy, nie jest nieobecny,
lecz tylko niewidoczny,
jego oczy promieniejące chwałą
odbijają się w naszych oczach pełnych łez."

195. "Michałku!

Dla świata byłeś tylko cząstką, dla mnie całym światem
Śpij synku drogi - tutaj twoja chatka,
Tu cię odwiedzi kochająca matka."

196. "Odszedłeś cicho i bez pożegnania,

Jak ten, co nie chce swym odejściem smucić,
Jak ten, co wierzy w chwili rozstania,
Że ma niebawem z dobrą wieścią wrócić."

197. "Zgasłaś nam jak świecy płomyk

Bez buntu, bez słowa skargi, bezbronna.
Samotna w tej ostatniej drodze
I tylko smutek bolesny, i pamięć żywa o Tobie w nas pozostanie,
Bo zawsze myślami będziemy przy Tobie."

Powrót do treści | Wróć do menu głównego